JobFreePost.com  
 ลงประกาศรับสมัครงานฟรี (นิติบุคคล) 
  
 ลงประกาศฟรี (บุคคลธรรมดา) 
  
 Resume-สมัครงาน 
 สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ 
  เข้าสู่ระบบ  
 
 ลืมรหัสผ่าน 

บริษัท มอร์มันนี จำกัด
 
 หน้าแรก 
 
 สมาชิกผู้ประกอบการ 
 
 ตำแหน่งงาน 
 
 ดูประกาศ 
 
 ติดต่อ 
 
 ใบเสนอราคา 
 
 แจ้งชำระเงิน 
hotline : 091-780-9390
email : ijobthai2021@gmail.com
Untitled Document


รับสมัครผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 ท่าน
  สมัครงาน  
1. การขอมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร
1.1 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยผ่านการ อบรมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ของกรมอนามัยหรือผ่านการทดสอบความรู้จาก หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ผลการทดสอบต้อง ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป
1.2 ผู้สัมผัสอาหาร จากข้อ 1.1 ต้องยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ผู้สัมผัสอาหาร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่หน่วยราชการส่วนท้อง ถิ่นกำหนดได้แก่
1.2.1 วุฒิบัตรผ่านการอบรม หรือวุฒิบัตรผ่านการทดสอบ ความรู้
1.2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2.3 สำเนาบัตรประจำประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
ชื่อ : 025453083
อีเมล์ : tft.amin@gmail.com [แก้ไขประกาศ]01 กุมภาพันธ์ 2565

  JobFreePost.com Copyright © 2023     รายชื่อสมาชิกผู้ประกอบการ     โลโก้สมาชิกผู้ประกอบการ     รายชื่อตำแหน่งงาน     รายการหัวข้อประกาศ